Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Online store always open

บริษัท เอส พี เพทส์ นิว 2020 จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลง-สัตว์พาหะ
ที่เข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง และคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ระบบ “การกำจัดแมลงแบบผสมผสาน”

                      แนะนำ ประชาสัมพันธ์

ปลวก​ (termite) “​แมลงสังคม”

ระบบติดตั้งท่อป้องกันปลวก

ระบบวางเหยื่อ และ แบบฉีดพ่นเคลือบพื้นที่

การป้องกันและกำจัดแมลง-สัตว์พาหะ ยุคใหม่

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก SP.

ระบบวางท่อกำจัด ปลวก

ติดต่อเรา

บอกปัญหาของคุณกับเรา

สินค้าและบริการ

ไซเพอร์การ์ด25อีซี

สั่งซื้อสินค้า คลิกที่นี่ฯ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลง-สัตว์พาหะ

ที่เข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง
และคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ระบบ “การกำจัดแมลงแบบผสมผสาน”

เลขที่ 466/6 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150